View Deck > Kaijou Starters

Deck Information
Deck Name: Kaijou Starters
Filename: kaijoustarters
Series: Kuroko no Basuke
Description: Kuroko no Basuke - Yukio Kasamatsu, Yoshitaka Moriyama, Ryouta Kise, Kouji Kobori, Mitsuhiro Hayakawa
Deck Maker: Cami
Donated by: Cami

Mastered byMaster Badge
This deck has not yet been mastered.